Gerekli Belgeler

LİSANS (Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)

NÜFUS CÜZDANI (Lise Kademeli Okulları için Fotoğraflı olacaktır.)

ESAME LİSTESİ (Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden çıktı alınacaktır.)