23-30 Eylül 2020 “Avrupa spor haftası başlıyor”

Avrupa Spor Haftası, her yıl geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan ve statüden bireyi bir araya getirerek hareket bilincini arttıran önemli bir projedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Avrupa Spor Haftasında etkinliklerinde koordinatörlük yetkisi verilmesi ve önceki yıllarda Federasyonumuzca gerçekleştirilen başarılı projelerin (Beraber Yürüyelim, Hisapp Mobil Uygulama, His Festivalleri, Herkes İçin Spor Günleri, vb.) Avrupa Parlamentosu tarafından başarılı bulunması hasebiyle, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen Avrupa Parlamentosu tarafından desteklenmesi kararlaştırılmıştır.

Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye’de yaş cinsiyet ve etnik köken gözetmeksizin öncelikle yaklaşık 4.5 milyon kişinin ve çarpan etkisiyle 83 milyon ülke nüfusunun tamamının spor ve fiziksel aktivite ile bu projenin bir parçası olması hedeflenmektedir. Projemizin birincil hedef kitlesi Türkiye’nin turizm ve nüfus popülasyonu yüksek olan 10 ilimiz (Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla, Adana, Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Erzurum) olup, genel hedef kitlesi ise 81 ilimiz olarak belirlenmiştir. Avrupa Spor Haftası (23-30 Eylül) boyunca, projemiz birincil hedef kitlesinde yer alan 10 ilimizde, 85 ayrı Herkes İçin Ulusal Spor ve Sağlık Günleri etkinlikleri gerçekleştirilecek olmakla birlikte, proje paydaşlarımız işbirliğinde 81 ilimizde spor ve sağlıklı yaşam konusunda farkındalık oluşturucu çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Projenin Hedefleri
Bu proje ile;
• Sağlıklı yaşam ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak,
• Spor kültürünün tabana yayılarak demokratikleşmesini sağlamak,
• Digital medyayı etkin kullanarak spor branşlarının bilinirliğini arttırmak,
• Spor, fiziksel faaliyetler gibi konular hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak,
• Bireylerin spor branşlarına daha bilinçli katılımını sağlamak,
• Sağlıklı Beslenme bilincinin oluşmasını sağlamak,
• Ülkemizin spor, sağlık ve kültür turizmine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.